In juli 2017 maakte ik een videoserie van drie korte vertelvideo’s. Daarin presenteer ik mijn filosofie van balans in het leven. Routine en vrijheid, en vooral het evenwicht daartussen, zijn cruciaal voor een gezond en gelukkig leven. Dat heb ik getracht vast te leggen in drie video’s waarin ik elk aspect toelicht aan de hand van voorbeelden uit mijn eigen leven.