De Mens is een film die ik in opdracht van mijn godsdienst docent A. Untiedt heb gemaakt. Alle beelden komen van het internet, met name van www.pond5.com. De voice-over-tekst heb ik zelf geschreven en ingesproken.

 


 

I am officially speechless!

 

Anton Untiedt Docent Godsdienst

Goed gemaakt! Dit is duidelijk weergegeven en klopt ook 🙂

xDarkheart_x YouTuber


 

De video is het slotstuk van een groot werkstuk dat onderdeel is van het godsdienst curriculum op het Revius Lyceum: Leven, Kosmos, God. Elke leerling koos opdrachten die gerelateerd waren aan de stof uit het katern Over wondere feiten. Deze lesmethode behandelt levensbeschouwing van de mens door de eeuwen heen, waarbij filosofie, religie en wetenschap komen kijken.