In mijn eerste jaar van mijn studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft ben ik lid geworden van ID, de studievereniging van de faculteit. Ik werd deel van de PR commissie, een creatieve groep die andere commissies ondersteunt bij het promoten van hun activiteiten. Naast het ontwerpen van allerlei algemene content, organiseerde ik als Commissaris Publiciteit ook een speciaal geheim project en evenement om onze eigen commissie onder de aandacht te brengen. Ook was ik medeverantwoordelijk voor het ontwerp van ons eigen commissielogo en -trui. Tenslotte heb ik het voortouw genomen in het organiseren van workshops in creatieve Adobe software voor de studenten van de faculteit.

Werk

Dit is een verzameling van de posters en digitale plaatjes die ik vormgegeven heb, allen passend in ‘het schaakbord’ (zie hieronder).

Publiciteitsstunt

Als Commissaris Publiciteit was het vooral mijn taak om de commissie zelf te promoten, gezien ons vrij onzichtbare karakter. Daarom organiseerde ik een PR-stunt, die ook het gloednieuwe logo van ID vierde (de studievereniging had dat jaar een nieuwe visuele identiteit).

Aan het begin van het jaar heb ik 20 sjablonen gemaakt met basisvormen die, als ze goed in elkaar worden gezet, het ID-logo vormgeven. Dit was een ambitieus puzzelproject, dat we spottend ‘het schaakbord’ noemden.

Gedurende het semester hebben we vele posters, websites en apps ontworpen en gepresenteerd, die allemaal een plaats hadden in de grote structuur. Toen al het werk af was en de zomer naderde, organiseerde ik een speciaal onthullingsevenement. Veel studenten verzamelden zich in de faculteitszaal om ‘de eerste verjaardag van het nieuwe ID-logo’ te vieren, maar werden verrast door een enorme afdruk van ‘het schaakbord’.

Fotografie credits gaan naar de fotografiecommissie van ID

Commissielogo en kleding

In samenwerking met mijn commissieleden heb ik de naam en de identiteit ‘PR8IG’ bedacht. Dat is dubbelzinnig, omdat het op twee manieren te lezen en uit te spreken is. Enerzijds verwijst PR-achtig naar de functie van de commissie, anderzijds geeft prachtig aan dat wij een hoog esthetisch niveau nastreven. En aangezien de commissie uit 8 personen bestaat, zijn de naam en het logo extra logisch!

The PR-achtig logo in black and white

Het belangrijkste element in het logo is de grote 8, die deels wordt gevormd door twee iconische Adobe-gereedschappen (pen en brush). Dit drukt onze belangrijkste tools uit om ons creatieve werk te doen, Illustrator en Photoshop. Het logo werd zwart gedrukt op een witte crewneck sweater, met een grappige afbeelding op de achterkant. We droegen deze commissiekleding – een standaard in de Nederlandse studentencultuur – op al onze publieke evenementen.

Adobe workshops

Een speciale taak van de PRID commissie is het organiseren van workshops voor IO studenten om de basis te leren van populaire en nuttige Adobe programma’s. Naast Photoshop en Illustrator heb ik voorgesteld om één van de avonden te wijden aan Adobe Xd, Adobe’s relatief nieuwe prototyping tool. Ik maakte het werkbestand, de instructies en oefeningen. Omdat app prototypes vereist zijn in enkele studievakken en het leren van een nieuwe vaardigheid altijd nuttig is, kwamen veel studenten opdagen voor de Adobe Xd workshop. Ik was gastheer en instructeur van de avond.