Het vak design driven innovation is de derde praktische opdracht van de bachelor Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft. Studenten passen de Vision In Product design methodiek toe in een ontwerpproject voor een maatschappelijke organisatie. Binnen het domein ‘schuld & boete, middenin de samenleving’ vraagt RESCALED om een toekomstvisie en concept product. Zij is een internationaal netwerk dat in de gevangenissector en bij beleidmakers pleit voor kleinschalige detentiehuizen die geïntegreerd in de maatschappij diensten en activiteiten aanbiedt voor gedetineerden en burgers.

Met drie medestudenten formuleerde ik het doel gedetineerden te verbinden met de overheid, om zo effectiever integratiebeleid te generen. Zoals de kloof tussen hoge werkgever en lage werknemer krimpt door herhaaldelijke en verkwikkende koffiepauzes of kantoorborrels, moet ook de afstand tussen ambtenaren en gedetineerden verkleind worden door een ontwerpinterventie. Mijn concept product is de mensa: de kantine van het gemeentehuis als trefpunt voor samenwerking en menselijk begrip, ondersteund door een slimme app en vakkundige chef.

Deze video legt de context and het concept helder en overtuigend uit.
Deze illustratie geeft een overzicht van de deelnemers en hun gefaseerde activiteiten.

Voor een volledig overzicht van het ontwerpproject kunt u dit verslag lezen, waarin alle creatieve keuzes zijn uiteengezet en geïllustreerd. De begeleidend docent, Jeroen van Erp, beoordeelde het met een 8,5.